INFORMACIÓ PRÀCTICA

IDIOMA: El postgrau s’impartirà en castellà (programa en CASTELLANO).

CALENDARI: Del 7 d'octubre de 2021 al 20 de juny de 2022 (consulta el calendari amb detall aquí).

MATERIAL: El material necessari per a la realització del postgrau anirà a càrrec de cada alumne/a i s’especificarà uns mesos abans de començar.

REQUISITS D’ADMISSIÓ:

No es demanen requisits de titulació però es valoraran les persones amb titulacions afins a disciplines científiques o artístiques.
Serà necessari que els alumnes (titulats o no) presentin un portfoli (en PDF) on es pugui valorar el seu currículum i el nivell assolit en dibuix. Els motius dibuixats i la tècnica escollida són lliures i poden presentar-se diferents exemples.
També caldrà presentar el CV i un escrit de la motivació que tenen per realitzar el curs.
La valoració d’aquest portfoli serà de màxima importància per l’admissió del sol·licitant.

La data màxima per entregar Portfoli + CV + Carta de motivació és el dimarts 15 de desembre.

TITULACIÓ:

Diploma de Postgrau de la Universitat de Girona.
Les persones que no disposin de titulació universitària rebran un Certificat d’Assistència.

SISTEMA D’AVALUACIÓ:

El sistema d’avaluació es farà comptabilitzant el treball final i el treball de cada mòdul que sigui de caràcter pràctic (la nota del Treball Final tindrà més pes respecte dels Treballs Parcials).
A la finalització de cada mòdul, es demanarà a l’alumne un treball pràctic que consistirà en l’entrega d’una làmina a avaluar per part del professorat de cada mòdul i del científic corresponent. Es valorarà que compleixi amb els requisits tècnics i metodològics que s’hauran demanat al llarg del mòdul, i es valorarà si ha aplicat els coneixements pràctics i teòrics rebuts. Es puntuaran, en una escala de l’1 al 10, els criteris següents:

– Presentació
– Utilització i grau de domini de la tècnica aplicada
– Aplicació dels coneixements teòrics i pràctics impartits
– Grau de compliment de les indicacions científiques donades

Hi haurà un total de 5 treballs pràctics de cada submòdul que caldrà entregar al cap de 15 dies de finalitzar el mòdul.
El treball final serà un exercici pràctic a partir d’un encàrrec real o imaginari que es proposarà a l’alumne. Es puntuaran, en una escala de l’1 al 10, els criteris següents:

– Presentació
– Utilització i grau de domini de la tècnica aplicada
– Aplicació dels coneixements teòrics i pràctics impartits al Postgrau
– Adequació del treball a l’objectiu del projecte
– Compliment dels terminis d’entrega i metodologia de treball
– Grau de compliment de les indicacions científiques donades

L’assistència és obligatòria a un mínim del 80% de les sessions presencials de cada mòdul. Es farà firmar un full d’assistència a cada sessió.

FINANÇAMENT: S’ofereix la possibilitat de pagar la matrícula de forma fraccionada a tothom que ho demani. Per a més informació consultar a illustratio@olot.cat.

Data límit d’inscripció: 18 de juny de 2021. Si en aquesta data no s’ha arribat al mínim d’inscrits necessari el postgrau es podrà anul·lar.

Consulteu aquí les “Condicions generals de matrícula“.