PROGRAMA COMPLET

352 hores presencials
17 sortides de camp

Objectius de cada mòdul:

Introducció a la il·lustració científica i a les principals tècniques manuals i materials – Pensat perquè l’alumne conegui què és la imatge il·lustrada i la seva evolució al llarg de la història, fent-se una idea dels diferents codis que s’han anat utilitzant i perquè, i fent-lo reflexionar sobre com s’utilitza. Conèixer les principals tècniques artístiques i materials.
Il·lustració de Botànica – Conèixer els principals codis de representació de la il·lustració de botànica, tant d’investigació com de divulgació.
Tècniques digitals – Pensat per donar a conèixer i aprendre les principals tècniques digitals dins de la il·lustració científica.
Il·lustració aplicada: seminaris específics – Saber quins són i conèixer els seus principals codis de representació d’altres disciplines de la il·lustració de ciències naturals, així com donar les principals eines per afrontar el món laboral.
Il·lustració de Zoologia – Conèixer els principals codis de representació de la il·lustració de zoologia, tant d’investigació com de divulgació.
Il·lustració de Paleontologia – Conèixer els codis de representació de la il·lustració paleontològica, tant d’investigació com de divulgació.
Treball final – Capacitar l’alumne per a poder enfrontar al món laboral tot posant en pràctica tot l’aprenentatge recollit en el Postgrau.

IL·LUSTRACIÓ DE BOTÀNICA

 • Introducció a la botànica

 • El Regne de les Plantes: classificació i evolució

 • Classes de dibuix

 • Dibuix en blanc i negre

 • Dibuix a color

INTRODUCCIÓ A LA IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA I A LES PRINCIPALS TÈCNIQUES

 • Una història de la il·lustració científica, s.XVI-XX.

 • Tipologies dins de la il·lustració.

 • Com treballa un il·lustrador. L’ofici.

 • Introducció de les principals tècniques artístiques.

TÈCNIQUES DIGITALS

Introducció a les tècniques digitals bàsiques: Photoshop i 3D.
Digitalització i tractament de les il·lustracions fetes a mà.

 

IL·LUSTRACIÓ APLICADA

 • Geologia

 • Arqueologia

 • Astronomia

 • Fotografia

 • Antropologia

IL·LUSTRACIÓ DE ZOOLOGIA

 • Coneixements generals de zoologia i taxonomia

 • Entomologia

 • Dibuix d’ocells

 • Mon marí

 • Dibuix de mamífers

 • Dibuix de rèptils i amfibis

IL·LUSTRACIÓ DE PALEONTOLOGIA

Treball pràctic de paleontologia d’investigació i de divulgació.

 

IL·LUSTRACIÓ APLICADA

Seminaris específics II

 • Com planificar el món laboral

 • Paisatge: ecosistema natural i transsecte

 • Ratpenats

 • Il·lustració d'Etologia

TREBALL FINAL

Project Subtitle

 • Exercici pràctic a partir d’un encàrrec real a realitzar amb una entitat col·laboradora